Γ. Μπαλόγλου 41/43
54629 Ξηροκρήνη
Θεσσαλονίκη
2310526972 – 2310543264
info@tsiousias.gr
tsiousias@hotmail.com